Nederlandse Bond van Schietbaanhouders
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders

Jacht- en Faunabeheer

De cursus Jacht & Faunabeheer is de basisopleiding ter voorbereiding op het jachtexamen voor de jacht met een geweer.
Het jachtdiploma is één van de drie vereisten voor de aanvraag van de jachtakte. De jachtakte heeft u nodig voor de uitoefening van de jacht.
De cursus vormt met aanvullende modules ook de voorbereiding op het theorie-examen voor de jacht met jachtvogels
en het examen jacht met een eendenkooi.

Locaties praktijkinstructie: Locaties20112012SJNCursus.pdf
 
Voorwaarden erkenningsbaan voor het geven van praktijkinstructie jachtopleing
In samenwerking met de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) heeft het bestuur van de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders in zijn vergadering van 19 december 2011 voorwaarden vastgesteld waaraan een schietbaan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verzorgen van de schietinstructie in het kader van de jachtopleiding voor de jacht met een geweer.
Voorwaarden:   VoorwaardenerkenningsbaanSJNNBvS2012.pdf