Nederlandse Bond van Schietbaanhouders
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders

Schietinstructeurscursus


In het eerste kwartaal 2017 organiseren De Nederlandse bond van Schietbaanhouders en Stichting Jachtopleidingen Nederland een schietinstructeurscursus. Aanmeldingen via het projectsecretariaat. 

2017:

De Nederlandse bond van Schietbaanhouders en Stichting Jachtopleidingen Nederland organiseren in 2017 wederom een schietinstructeurscursus.
Waar:                         Dorhout Mees te Biddinghuizen

Wanneer:                    Vrijdagavond 27 januari 2017

                                          Zaterdag 28 januari 2017

                                      Vrijdagavond 10 februari 2017

                                      Zaterdag 11 februari 2017

                                      Zaterdag 18 februari 2017

                                      Zaterdag 4 maart 2017

                                      Vrijdag 17 maart 2017 : examen

Kosten:                          € 595,= (inclusief examen) te voldoen op bankrekeningnummer: NL88 RABO 0348 1154 66 NBvS o.v.v. van Naam deelnemer
Voorwaarden voor deelname:
De deelnemer moet de jachtexamenronde hagel kunnen schieten met voldoende resultaat (conform jachtexamen).
De deelnemer moet de jachtexamenronde kogel kunnen schieten met voldoende resultaat (conform jachtexamen).

INschrijfformulier schietinstructeur : Inschrijfformulier schietinstructeurscursus