Nederlandse Bond van Schietbaanhouders
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders

Documenten reglementen

Examenregelingen Jacht met een geweer (uitgaven december 2015)
Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEëN

Circulaire wapens en munitie 2014
WM2formulier(uitleginstructie)
Concept kadernota Wapen - en munitiebeleid 3 juni 2013, Mr. G.A. van der Steur
Brief minister op evaluatierapport 1 december 2011 
Evaluatierapport CWM2005 van augustus 2010
Reactie van Minster op rapport Buro Beke, 23 mei 2013
Rapport Buro Beke, Met scherp schieten 2013
Voorwaarden schietbanen in het kader van de praktijkinstructie van de jachtopleiding
Circulaire Wet Wapens en Munitie
Wet Wapens en Munitie
Regeling Wapens en Munitie