Nederlandse Bond van Schietbaanhouders
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders

Nieuws

Algemene ledenvergadering 2017
Op 8 mei 2017 Algemene ledenvergadering. Aanvang 11.30 uur bij Dorhout Mees.
Schietintrusteurscursus januari/februari/maart 2017
De Nederlandse Bond van Schietbaanhouders organiseert in 2017 in samenwerking met de SJN een schietinstructeurscursus.
Voor deelname graag melden bij het projectsecretariaat.
Schietinstructeurscursus januari en februari 2015
De NBvS organiseert samen met de SJN een schietinstructeurscursus. Zie schietinstructeurscursus.
Circulaire wapens en munitie 2014
Ik wil u erop wijzen , dat we sinds 1 juli van dit jaar weer een nieuwe Circulaire Wapens en Munitie 2014 hebben.
Circulaire Wapens en Munitie 2014


Invulinstructie WM2 formulieren
Hierbij de uitleginstructie inzake de WM2formulieren
Wijziging onderdeel kogelschieten van jachtexamen
Met ingang van het seizoen 2013/2014 wordt het onderdeel kogelschieten van het jachtexamen veranderd.

Document NBvS inzake de wijzigingen van het onderdeel kogelschieten van het jachtexamen
Gewijzigde exameninstructie m.b.t. het kogelschieten (SJN-Kogelinstructie 2013/2014)

Applicatiedag
Op maandag 21 oktober is de applicatiedag. Aanvang 10.30 uur in het restuarant van Dorhout Mees te Biddinghuizen.
Op maandag 8 april 2013 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang 11.30 uur. Locatie Restaurant Dorhout Mees te Biddinghuizen. Onder het ledenportaal vind u de agenda.
Verslag bezoek aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder het ledenportaal
KNSA sluit overeenkomst met minister van VenJ
Hier de link naar de KNSA:      http://www.knsa.nl/actueel_detail.asp?NieuwsID=342
 
Geachte leden van de NBvS,

De afgelopen dagen komt er een stortvloed over ons heen van maatregelen met betrekking tot het sportschieten. De belangrijkste stukken vindt U op de website. Zaterdag de 14e april woon ik als voorzitter van KKSV Europoort de Algemene Ledenvergadering van de KNSA bij. De inhoud van bijgaande stukken is niet eens geagendeerd. De KNSA heeft weer veel beslissingen genomen zonder enig overleg met haar leden en/of met andere belanghebbenden, zoals de NBvS.

Donderdag 5 april a.s. heb ik als voorzitter van uw Bond een gesprek op het ministerie.

Lees de stukken aandachtig door en laat me eventuele opmerkingen per omgaande per e-mail weten. Ik kan dan zo veel mogelijk opmerkingen van leden in het gesprek met het ministerie meenemen.

We zullen uitgebreid op deze materie terugkomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBvS.

Geef me echter NU uw opmerkingen.

Met vriendelijke groeten

Piet Høvig

Voorzitter

Bescheiden KNSA en Ministerie
 
 
Voorwaarden erkenningsbanen nu online
 De voorwaarden voor schietbanen in het kader van de praktijkinstructies van de jachtopleiding zijn bekend. Zie onder kop praktijkinstructie.
 
Schimmel maakt lood minder schadelijk voor milieu d.d. 13-01-2012
Lees bijgevoegd artikel  
Sint Hubertus Insigne
 Deelnemende schietbanen
Algemene ledenvergadering 18 april 2011
 Beste leden, directie,
Op maandag 18 april 2011 staat de algemene ledenvergadering gepland. Aanvang 11.30 uur. Locatie restaurant Dorhout Mees.
 
Website
 De website van de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders is per 1 februari 2011 actief.
 De leden kunnen via een inlogportaal alleen ledeninformatie verkrijgen. Voor het verkrijgen van een gebruikersnaam
 en wachtwoord kunt u mailen naar het projectsecretariaat: hhop@sumaccounting.nl
  
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders opgericht
Op 27 juni 1991 is de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders opgericht door de heer H. Ketelaar en de heer B. Luth.
Lees verder
Praktijkinstructie Jacht- en Fauna beheer
In samenwerking mer de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) organiseert de Nederande Bond van Schietbaanhouders de praktijkinstructie Jacht- en Fauna beheer.
Lees verder