Nederlandse Bond van Schietbaanhouders
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders

Praktijkinstructie

Wijziging onderdeel kogelschieten van jachtexamen

Met ingang van het seizoen 2013/2014 wordt het onderdeel kogelschieten van het jachtexamen veranderd.

Document NBSH inzake de wijziging van het onderdeel

Gewijzigde exameninstructie m.b.t. het kogelschieten (SJN –kogelinstructie 2013/2014