Nederlandse Bond van Schietbaanhouders
Nederlandse Bond van Schietbaanhouders

Startpagina

De algemene ledenvergadering 2017 vindt plaats op maandag 8 mei 2017. Locatie Dorhout Mees te Biddinghuizen. Aanvang 11.30 uur.


In het eerste kwartaal 2017 organiseren de
Nederlandse bond van Schietbaanhouders en Stichting Jachtopleidingen Nederland een schietinstructeurscursus.

2015:
De Nederlandse bond van Schietbaanhouders en Stichting Jachtopleidingen Nederland organiseren in 2015 wederom een schietinstructeurscursus.
Waar:                             Dorhout Mees te Biddinghuizen
Wanneer:                       Vrijdagavond 16 januari 2015’s avonds theorie
                                     Zaterdag 17 januari 2015
                                     Vrijdagavond 23 januari 2015 ’s avonds theorie
                                     Zaterdag 24 januari 2015
                                     Zaterdag 31 januari 2015
                                     Zaterdag 14 februari 2015
                                     Zaterdag 28 februari 2015 : examen
Kosten:                           € 575,= (inclusief examen) te voldoen op bankrekeningnummer: NL88 RABO 0348 1154 66 NBvS o.v.v. van Naam deelnemer
Voorwaarden voor deelname:
De deelnemer moet de jachtexamenronde hagel kunnen schieten met voldoende resultaat (conform jachtexamen).
De deelnemer moet de jachtexamenronde kogel kunnen schieten met voldoende resultaat (conform jachtexamen).

Inschrijfformulier schietinstructeur : Inschrijfformulier schietinstructeurscursus


September 2014
Ik wil u erop wijzen , dat we sinds 1 juli van dit jaar weer een nieuwe Circulaire Wapens en Munitie 2014 hebben. U kunt deze integraal vinden op    http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/06/25/circulaire-wapens-en-munitie-2014.html
Vanaf deze site kunt u hem in PDF formaat downloaden.


Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering heeft de heer B. Luth uit handen van voorzitter P. Hovig een bijzonder erespeld mogen ontvangen voor zijn buitengewone bijdrage aan de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders.
2014
Op maandag 12 mei 2014 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang 11.30 uur. Locatie Restaurant Dorhout Mees te Biddinghuizen. 2013

Wijziging onderdeel kogelschieten van jachtexamen
Met ingang van het seizoen 2013/2014 wordt het onderdeel kogelschieten van het jachtexamen veranderd.

Documenten:
Document NBSH inzake de wijziging van het onderdeel

Gewijzigde exameninstructie m.b.t. het kogelschieten (SJN –kogelinstructie 2013/2014)

 Oktober 2013
Applicatiedag op maandag 21 oktober2013. Aanvang 10.30 uur 


Juni 2013

Concept kadernota Wapen - en Munitiebeleid 3 juni 2013, de heer G.A. van de Steur
Evaluatierapport CWM 2005 van augustus 2010
Brief minister op evaluatierapport, 1 december 2011


Mei 2013
Reactie minister op rapport Buro Beke, 23 mei 2013
Rapport Buro Beke, Met Scherp Schieten 2013


April 2013
Op de ALV van 8 april 2013 heeft mede oprichter van de bond, de heer B. Luth, afscheid genomen van het bestuur na 22 jaar.
Uit handen van de voorzitter, de heer P. Hovig (rechts), ontvangt de heer Luth de bloemen.

 
Op maandag 8 april 2013 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang 11.30 uur. Locatie Restaurant Dorhout Mees te Biddinghuizen. Onder het ledenportaal vindt u de agenda. 
 
2012

Applicatiedag 2012 gaat niet door!!
 
Applicatiedag 2012
Op Maandag 29 oktober 2012 wordt de applicatiedag georganiseerd. Aanvang 10.30 uur, locatie Schietbaan Dorhout Mees te Biddinghuizen.  
   
Verslag bezoek NBsH aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 5 april 2012 onder het ledenportaal
 
KNSA sluit overeenkomst met minister van VenJ
Hier de link naar de KNSA:      http://www.knsa.nl/actueel_detail.asp?NieuwsID=342
 
 
 
Schietinstructeurscursus
De Nederlandse bond van Schietbaanhouders en Stichting Jachtopleidingen Nederland organiseren in 2012 wederom een schietinstructeurscursus.
Voor details kunt u naar het hoofdstuk Schietinstructeurscursus.
Download hier het inschrijfformulier:  Inschrijfformulierschietinstructeurscursus2012.pdf 
 Inschrijfformulierschietinstructeurscursus2012.doc
 
 
 
Voorwaarden erkenningsbaan voor het geven van praktijkinstructie jachtopleing
In samenwerking met de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) heeft het bestuur van de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders in zijn vergadering van 19 december 2011 voorwaarden vastgesteld waaraan een schietbaan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verzorgen van de schietinstructie in het kader van de jachtopleiding voor de jacht met een geweer.
Voorwaarden:   VoorwaardenerkenningsbaanSJNNBvS2012.pdf
  
 
 
Schimmel maakt lood minder schadelijk voor het milieu. Artkel d.d. 13-01-2012
Lees hier het artikel schimmel-maakt-lood-minder-.pdf
 
Applicatiedag 2011
Op Maandag 31 oktober 2011 wordt de applicatiedag georganiseerd. Aanvang 10.30 uur, locatie Schietbaan Dorhout Mees te Biddinghuizen. 
 
Sint Hubertus insigne
Voor het krijgen van het Sint Hubertus insigne kunt u terecht bij de volgende schietbanen.
U kunt tegen een gereduceerd tarief het insigne ontvangen.
  
 
Praktijkinstructie Jacht- en Faunabeheer
In samenwerking mer de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) organiseert de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders de praktijkinstructie Jacht- en Fauna beheer.

Voor de locaties  klikt u hier
Voor meer informatie: www.jachtopleiding.com